Gewijzigde parkeersituatie Daaldersruwe

Gewijzigde parkeersituatie Daaldersruwe

Gewijzigde parkeersituatie Daaldersruwe

Onlangs hebben bewoners van de Daaldersruwe het VBT gevraagd om naar de parkeer- en verkeerssituatie te kijken in de Daaldersruwe ter hoogte van de huisnummers 36 t/m 46 (even nummers) aan de overzijde. Bij bewoners waren er zorgen t.a.v. de veiligheid (o.a. voor overstekende kinderen) door belemmerd zicht (door geparkeerde auto’s) voor zowel verkeer alsook voor overstekende kinderen vanaf de groenvoorziening. Na overleg tussen bewoners, VBT en gemeente is besloten de parkeersituatie op die plek te wijzigen. Door een gedeeltelijk parkeerverbod (gele streep) in te stellen op dat gedeelte van de straat (zie foto) is de situatie veiliger en overzichtelijker geworden.