Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

Heeft u de veiligheidsmonitor al ingevuld?

Mogelijk heeft u deze week per post een uitnodiging van I&O Research ontvangen om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leerbaarheid en veiligheid in uw buurt. In Maastricht zijn 11.513 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk burgers die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek.

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek is gestart omstreeks 10 augustus jl. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de afgelopen jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2018 verwacht.