Pilot student en leefbaarheid gestart

Pilot student en leefbaarheid gestart

Pilot student en leefbaarheid gestart

In Maastricht wordt door de inwoners van de stad overlast in de avond/nacht ervaren. Overlast die veroorzaakt ‘lijkt’ te worden door bewoners van studentenpanden. Omdat de gemeente deze meldingen serieus neemt en om inzicht te krijgen in de aard ervan is in de hele stad in maart de pilot student en leefbaarheid gestart. De pilot richt zich vooral op woonoverlast. In de avond/nachtelijke uren gaat het dan vooral over geluidsoverlast. Elke woensdag en donderdagavond/nacht tussen 22.00 en 2.00 uur gaan twee handhavers op pad die de opdracht hebben, meldingen van overlast te onderzoeken en om de klachten dezelfde avond op te pakken. Dit betekent dat de handhavers met melders en overlastgevers in gesprek gaan, meldingen richting overlastgever en melder terugkoppelen en waar nodig een dossier aanmaken. De overlast kan worden gemeld via zowel de politie als de gemeente via het telefoonnummer 14043.