Terugkoppeling rondgangen

Terugkoppeling rondgangen

Terugkoppeling rondgangen

Beste bewoners van Limmel en Nazareth,

Zoals bekend is het Veilige Buurten Team (VBT) de afgelopen maanden op vaste momenten door de wijken Limmel en Nazareth gelopen. Het doel van deze rondgangen was om nóg beter in beeld te brengen wat er allemaal in de wijken speelt en hoe dit gezamenlijk aangepakt kan worden. Bewoners werden uitgenodigd om met ons mee te lopen om zaken onder de aandacht te brengen en om het contact met de professionals te verbeteren. Uit de rondwandelingen is een aantal zaken naar voren gekomen. Via deze weg willen wij jullie graag informeren over de afhandeling hiervan.

Tijdens een rondgang in Nazareth is het signaal naar voren gekomen dat de trottoirs op de Kasteel Peterheimstraat verlaagd moeten worden. Het rijden over een verhoogd trottoir om bij de parkeerplaatsen te komen was niet wenselijk. Inmiddels zijn de trottoirs op de Peterheimstraat verlaagd. Tijdens een rondgang in Nazareth bleek dat er veel fietsen werden gestolen rondom het Buurtcentrum. Na een afspraak met de wijkagent is besloten om een camera inclusief bord op te hangen. In Limmel is de parkeer/verkeerssituatie rondom Basisschool de Geluksvogel en de Balijeweg besproken. Bewoners en bewonerskrachten van Servatius gaven aan dat de veiligheid van kinderen en bewoners in gevaar komt doordat automobilisten hier te hard rijden. Veilig Verkeer Nederland (VVN) zal na de zomer gaan enquêteren bij de bewoners van de Balijeweg en bij de ouders van de schoolgaande kinderen. Via deze enquête wil VVN in beeld brengen hoe de verkeerssituatie wordt ervaren. Afhankelijk van de resultaten zal een plan van aanpak worden bedacht. Draagvlak is bij dit plan uiteraard zeer belangrijk. Jullie worden op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen.

Het Veilige Buurten Team is 20 Augustus om half elf in de Hoeskamer te Limmel. Er zal, gezien de geringe animo om aan te sluiten bij de rondgangen, worden gezocht naar een andere invulling hiervan. Zodra hierover meer bekend is, zal dit uiteraard worden gecommuniceerd! Nog vragen, opmerkingen of tips? Neem dan contact op met Ralph Brinkman (ralph.brinkman@trajekt.nl / 06-31004685).

Vriendelijke groet,

Het Veilige Buurten Team