Uitnodiging wijkwandeling 28 april

Uitnodiging wijkwandeling 28 april

Uitnodiging wijkwandeling 28 april

Het Veilige Buurten Team De Heeg nodigt u uit voor een zogenaamde wijkwandeling. Samen met wijkagent Jean Kloth, afvalcoach Dennis Wilhelmus en een afvaardiging van de woningcorporaties en Trajekt maken we een rondgang door een deel van de Heeg.

Voor de rondwandeling, gepland op 28 april a.s. willen we vooral “de Dalen” van onze wijk bezoeken: zijn er knelpunten, of zijn er juist zaken waar u trots op bent, ziet u verbeterpunten of heeft u een goed idee? Loop met ons mee en maak ons deelgenoot.

We verzamelen om 13.00 uur bij de kinderboerderij aan de Maastrichterweg. Van daaruit zullen we via onder andere de Bombeydaal, Langendaal, Vonkendaal, Welsdaal en Meendaal door de wijk lopen. Andere straten kunnen worden toegevoegd, naar vraag van de mede-wandelaars.

Wilt u meelopen? Meld u even aan, dan weten we of we op u mogen rekenen!

Telefonisch: buurtcentrum De Boeckel 043-7630020 of per mail:

geerte.courtens@trajekt.nl