Van buurtbrede bewonersavonden naar gezellige straatbijeenkomsten

Van buurtbrede bewonersavonden naar gezellige straatbijeenkomsten

Van buurtbrede bewonersavonden naar gezellige straatbijeenkomsten

De bewonersgroep Kernstraat is zo’n typisch voorbeeld van een succesvol bewonersinitiatief dat voortkomt uit de Veilige Buurten Aanpak. Deze enthousiaste groep heeft inmiddels een derde gezellige straatbijeenkomst georganiseerd, die ook nu weer succesvol was.

Tijdens buurtbrede bewonersavonden bleek dat er steeds een vast aantal bezoekers uit de Kernstraat aanwezig was. Al snel gaven zij aan behoefte te hebben aan een avond, specifiek over de Kernstraat. Daar werd bijvoorbeeld overlast van medebewoners besproken, maar ook het geringe contact tussen bewoners van huurhuizen en koopwoningen. De conclusie was dat het goed zou zijn als men elkaar beter zou leren kennen. En dat gebeurde: straatbijeenkomsten werden georganiseerd, waar zelfs weer andere activiteiten uit voortkwamen. De groep is inmiddels uitgebreid met bewoners van de aangrenzende Mullerstraat.