Veilig naar school

Veilig naar school

Veilig naar school

Door enkele ouders, buurtbewoners en de school Manjefiek werden grote zorgen geuit omtrent de verkeersveiligheid bij de school. Uit een daarop volgend onderzoek bleek dat tijdens het halen en brengen van de kinderen voor de school, op de Schildruwe, zich inderdaad teveel gevaarlijke situaties voordeden. Naast de veiligheid van de kinderen gaven buurtbewoners ook aan last te ondervinden van onder andere het parkeergedrag rondom de school.

De afgelopen maanden hebben verschillende ouders, omwonenden, school en professionele partners (Gemeente, Politie, Veilig Verkeer Nederland en het VBT) tijdens bijeenkomsten gekeken naar de oorzaken en eventuele oplossingen. Na aanleiding van gesprekken met alle partijen zullen een aantal acties ondernomen worden:

  • Het bevorderen van het fietsgebruik door leerlingen van de school
  • Het geven van verkeerslessen op school
  • Het maken van een parkeerverbod op de Leugaruwe
  • Het opfrissen van de reeds aanwezige wegmarkeringen
  • Het aanbrengen van extra borden (30 km) en markeringen die aangeven dat er een schoolzone is

De belangrijkste verandering is het maken van een eenrichtingsweg op de Schildruwe gedurende haal- en brengtijden van de kinderen.

Voor een proef van een half jaar zal tijdens de haal en brengtijden niet meer toegestaan zijn om vanaf de Schepelruwe in te rijden naar de Schildruwe. Dit zal door borden worden aangegeven. Tijdens deze proefperiode zal een evaluatie plaatsvinden om te kijken of de nieuwe situatie een verbetering is voor de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen.