Veiligheid voorop! Ook in Wittevrouwenveld

Veiligheid voorop! Ook in Wittevrouwenveld

Veiligheid voorop! Ook in Wittevrouwenveld

Ook in Wittevrouwenveld staat het thema Veiligheid opnieuw centraal. Op 8 Juli is er, op initiatief van het buurtnetwerk een “buurtcafé Wittevrouwenveld” georganiseerd, waarbinnen het thema “melden” centraal stond. Er is uitleg gegeven over het belang van het melden van misdaad, overlast enz. Daarna zijn buurtbewoners in gesprek gegaan met de VBT-leden over dit thema. De bijeenkomst heeft geleid tot meer begrip omtrent het belang van melden, ondanks dat de resultaten hiervan niet altijd direct merkbaar zijn voor de buurtbewoners.