Veiligheidsbeleving in Maastricht

Veiligheidsbeleving in Maastricht

Veiligheidsbeleving in Maastricht

Op 15 mei 2017 bezochten burgemeester Annemarie Penn-te Strake en wethouder Jack Gerats de Maastrichtse wijk Wittevrouwenveld. Het bezoek stond in het teken van de veiligheidsbeleving. Begin dit jaar is de gemeente Maastricht getart met het actief verbeteren van de veiligheid in de stad. Wittenvrouwenveld is de eerste wijk waar met deze aanpak is gestart. Het Veilige buurten Team, een samenwerking van de politie, Woonpunt, Trajekt, Servatius en de gemeente Maastricht, neemt hier een belangrijke rol in. Samen met de bewoners en ondernemers gaan zij op zoek naar wat nodig is om je echt veilig te voelen in de wijk. Straks volgen ook de andere wijken in Maastricht.