Verkeerssituatie op het Malbergplein

Verkeerssituatie op het Malbergplein

Bewoners uit Malberg hebben samen met vrijwilligers van het buurtnetwerk voor de zomer ideeën aangedragen om de verkeerssituatie op het Malbergplein aan te passen.

De wijkagent, opbouwwerker Trajekt en wijkgebonden medewerker, afdeling mobiliteit (gemeente) waren hierbij betrokken. Paaltjes zijn geplaatst en een stang is ingekort. Dit om het uitrijden veiliger en makkelijker te maken. Ook is een extra parkeerplek voor invaliden gecreëerd.