Verplaatsing hondenlosloopgebied Palatijnhof

Verplaatsing hondenlosloopgebied Palatijnhof

Verplaatsing hondenlosloopgebied Palatijnhof

Het huidige hondenlosloopgebied, gelegen aan de Palatijnhof, is omringd door twee hoge flatgebouwen. Door deze situering ontstaat er geluidsoverlast doordat het geluid blijft hangen tussen deze twee flats/gebouwen (klankbordeffect). De geluidsoverlast van de honden en hondenbezitters leidde de afgelopen tijd tot een gespannen situatie met de flatbewoners.

Werkgroep

Na diverse incidenten tussen beide partijen is, door tussenkomst van het Veilige Buurten Team, een werkgroep van flatbewoners en hondenbezitters opgericht. Die werkgroep is samen met de gemeente naar oplossingen gaan zoeken om de overlast te beperken c.q. te voorkomen. Alle partijen hebben in samenwerking gezocht naar een gedragen oplossing namelijk: de verplaatsing van het huidige hondenlosloopgebied naar een andere locatie.

Medio maart verplaatst

Het bestaande losloopgebied “langs de Romeinse baan/achter de Palatijnhof” zal medio maart verplaatst worden naar een nieuwe locatie, gelegen aan de Hazendanslaan/Keurmeestersdreef/Goudenweg (hoek naast het tankstation). Deze werkzaamheden zullen slechts enkele dagen in beslag gaan nemen.

Concreet betekend dit dat zodra de huidige hekwerken bij de huidige locatie worden verwijderd, honden daar niet meer los mogen lopen. Natuurlijk mag uw hond wel aangelijnd uitgelaten worden zoals toegestaan in alle openbare ruimte. In het nieuwe hondenlosloopgebied geldt ook het opruimen van de poep en afval in de afvalbakken. Verder is het van zelfsprekend dat hier ook overlast naar derden voorkomen dient te worden.

Opening

Wanneer de definitieve datum van verplaatsing bekend is zal er ook een gezamenlijke opening plaatsvinden. Dit zal gecommuniceerd worden middels flyers in en rondom het nieuwe gebied.
Heeft u vragen neem dan contact op Rosy Teuwen van het Veilige Buurten Team. Wij heten u graag van harte welkom in het nieuwe gebied.

Namens de werkgroep, gemeente en Veilige Buurten Team Daalhof.

Rosy Teuwen, 06-52807580
 of via de mail op rosy.teuwen@trajekt.nl