WhatsApp buurtgroep in Malberg

WhatsApp buurtgroep in Malberg

WhatsApp buurtgroep in Malberg

Meer betrokkenheid en veiligheid in je buurt via een WhatsApp groep

Bewoners van Malberg hebben recent een WhatsApp buurtpreventiegroep in het leven geroepen. Een WhatsApp groep wordt opgestart door buurtbewoners die met behulp van het middel ‘WhatsApp’ samen werken aan de veiligheid in hun buurt. Via de smartphoneapp ‘WhatsApp’ maken bewoners een buurtgroep aan en communiceren met elkaar over opvallende of mogelijk verdachte situaties. De VBT’s en gemeente juichen WhatsApp groepen toe, omdat de betrokkenheid en oplettendheid van een buurt wordt versterkt. Naast dat het inbraken voorkomt leidt het ook tot een verhoogde pakkans van inbrekers.

Inbraken voorkomen door zichtbaar maken WhatsApp buurtgroep

Sommige WhatsApp buurtgroepen willen voor de iedereen herkenbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld met een bord. De boodschap die hiervan uitgaat is dat de buurt oplettend is en snel en effectief reageert als zich afwijkende of verdachte situaties voordoen. Gemeente Maastricht stelt deze borden beschikbaar. Neem daarvoor contact op met het VBT. Check hier de contactgegevens per buurt. Heb je vragen over WhatsApp buurtprgroepen? We horen ze graag…