Wijkverpleegkundige neemt deel aan VBT-overleg

Wijkverpleegkundige neemt deel aan VBT-overleg

Door schouder aan schouder samen op te trekken bereik je meer. Daarom kijken de VBT’s ook naar koppelingen tussen het VBT en andere initiatieven / ontwikkelingen in de buurt. De zorg in de buurt is daar een voorbeeld van. In Limmel-Nazareth start het VBT een proef door de wijkverpleegkundige te laten deelnemen aan een deel van het VBT-overleg.

Zo ontstaat er ook een koppeling met de ontwikkeling dat oudere mensen langer zelfstandig blijven wonen en meer mensen met een beperking of psychische problemen in de wijk komen wonen. Door samen te werken verwacht het VBT dat dit een positief effect heeft op de leefbaarheid in Limmel-Nazareth. Ook in andere VBT wijken zijn er soortgelijke initiatieven.